Muirí

Tá Garda Chósta na hÉireann ,Stiúrthóireacht Shábháilteachta na Mara agus Iompar na Mara mar chuid den Roinn Iompair ó 1 Eanáir 2006 ar aghaidh.

Stiúrthóireacht Shábháilteachta na Mara

Tá dhá phríomh rannóg i Stiúrthóireacht Shábháilteachta na Mara: Oifig Shuirbhéireachta na Mara. Tá An Oifig Um Ábhair Raidió Muirí agus An Rannóg Um Shábháilteacht Polasaí Muirí curtha san áireamh anseo.

Garda Chósta na hÉireann

Tá Garda Chósta na hÉireann freagrach as:

 • Cuardach agus Tarrtháil
 • Truailliú agus Tarrtháil ar Muir
 • Gréasán Cumarsáide na Mara
 • Feasacht Shábháilteachta ar Muir

Iompar na Mara

Creatlach a sholáthar maidir le soláthar seirbhísí éifeachtacha,iomaíocha agus coataséifeachtacha ag cuideachtaí calafoirt atá leordhóthanach do riachtanais ár ngeilleagair thrádála agus iad ag feidhmiú taobh istigh den slabhra iompair iomlán

 • fáil ar sheirbhísí tráchtála calafoirt atá éifeachtach,iomaíoch agus coataséifeachtach a éascú.
 • Bonneagar leordhóthanach a chinntiú ag calafoirt le go mbeidh siad in ann fás um thréchur a láimhseáil agus seirbhísí iomaíocha a éascú do longa ag teacht leis na measúnachtaí suas go dtí 2007.
 • Comhordú agus comhthathú an iompair mhuirí a éascú taobh istigh den slabhra iompair iomlán
 • De réir mar a fhoráiltear dó san Acht Cuanta 1996 , leis an aistriú chuig úsáidí malartacha a mhaoirsiú faoi riail áitiúil , de na calafoirt réigiúnacha sin atá fágtha agus calafoirt, nach bfhuil mar chuid den chóras iompair mhuirí náisiúnta le haghaidh trádála agus taistil, agus réimeas rialachais chorparáidigh a chothabháil ,le linn iompair.
 • Creatlach forbartha straitéisí ginearálta do chuanta réigiúnacha stáit a chur i bhfeidhm trí úinéireacht a aistriú go dtí na húdaráis áitiula nó cuideachtaí calafoirt.
 • Úinéireacht /bainistíocht loinge agus fostaíocht mharaithe a mhéadú in Éirinn.
 • Fostaíocht mharaithe agus san earnáil loingis a mhéadú go hinbhuanaithe in Éirinn