Ráiteas Misin

"Chun a chinntiú go ndéanann na hearnálacha iompair, turasóireachta agus spóirt an méid is mó gur féidir le cuidiú le
téarnamh eacnamaíochta, comhdhlúthú fioscach, cruthú fostaíochta agus forbairt shóisialta."
      Tosaíochtaí Aire >>

Seirbhísí Ar Líne

Eisiúnaí Phreasa

  • 29/Oct/2014
    Tá Liz O’Donnell ceaptha ag an Aire Donohoe mar Chathoirleach ainmnithe Údaráis um Shábháilteacht ar Bhóithre
  • 29/Oct/2014
    Fáilte curtha ag Donohoe roimh Thús Chomhaontú idir Éire agus Ontario mar gheall ar Mhalartú Cheadúnas Thiomána
  • 28/Oct/2014
  • 24/Oct/2014
  • 24/Oct/2014