Eitleoireacht

Tá an Roinn freagrach as deimhin a dhéanamh de go gcomhlíonann cleachtais agus modhanna eitleoireachta leis na caighdeáin idirnaisiúnta is fearr; forbairt earnála eitleoireachta a chur chun cinn a bheidh iomaíoch, bíogúil agus rialaithe go forasach agus dóthain ghréasáin aerphoirt agus seirbhísí iomaíocha aerphoirt a sholáthar.

Tá na dualgaisí maidir le cur i bfheidhm ghnéithe áirithe de na polasaithe thuas luaite tugtha do réimse chomluchtaí stáit urraithe agus gníomhaireachtaí a thagann faoi scáth iomlán freagrachta na Roinne.