Teangbháil a dhéanamh linn

Teileafón: Glaoch ar Táille Áitiúil 0761 001 601 nó Glaoch ar + 353 1 670 7444 (lasmuigh dÉire)

Tá ceann oifig na Roinne suite ag :
Teach Iompair,
44 Sr. Chill Dara,
BÁC 2, Éire.

Tá Oifig na Sionainne suite ag:
Rannóg Seirbhísí Ríomhaireachta Um Tiománaithe agus Feithiclí,
An Roinn Iompair,
Lár Bhaile na Sionainne,
An tSionainn, Condae an Chláir
Nasc: An Roinn Iompair: Mótarcháin / Feithiclí a Chlárú

Teileafón: 0818 411412 le haghaidh fiosruithe faoi athruithe úinéireachta feithiclí agus mótarcháin ar líne

Rannóga na Roinne

Eitleoireacht

An t-Aonad um Imscrúdú Aerthionóiscí
Teach Iompair, 44 Sr. Chill Dara, BÁC 2, Éire.
aaiu@transport.ie
(01) 604 1293

Aviation Services & Security Division
Teach Iompair, 44 Sr. Chill Dara, BÁC 2, Éire.
aviationservices@transport.ie
(01) 604 1623

Rannóg Aerfoirt
Foirgnimh Frederick,Sráid Frederick Theas,Baile Átha Cliath
airportsdivision@transport.ie
(01) 604 1618

Taisteal Inbhuanaithe

An Oifig Náisiúnta Um Taisteal Inbhuanaithe –Limistéir A
Teach Iompair, 44 Sr. Chill Dara, BÁC 2,
nsto@transport.ie
(01) 604 1193

An Oifig Náisiúnta Um Taisteal Inbhuanaithe –Limistéir B
Teach Iompair, 44Sr. Chill Dara, BÁC 2,
nstoareab@transport.ie
(01) 604 1368

Iompar Ar Tír

Rannóg Iompair Phoiblí
Lána Liosáin,Baile Átha Cliath 2
ptd@transport.ie
(01) 604 1277

Gníomhaireacht Athchóirithe
Foirgnimh Frederick,Sráid Frederick Theas,Baile Átha Cliath
agencyrestructuring@transport.ie
(01) 6041098

Infheistíocht Iompair

Rannóg Infheistíochta Iompair
Teach Iompair, 44Sr. Chill Dara, BÁC 2,
transportinvestment@transport.ie
(01) 604 1057

Seirbhísí Corporáideacha

Rannóg Acmhainní Daonna
25 Sráid Chliara,, BÁC 2,
hrdivision@transport.ie
(01) 6041026

An Rannán Airgeadais
25 Sráid Chliara,, BÁC 2,
financeunit@transport.ie
(01) 604 1596

Rannóg Pholasaí agus Chomhorduithe Rialachais-Aonad Seirbhísí Bainistíochta curtha san áireamh
managementservicesunit@transport.ie
(01) 6041655 (01) 604 1385

Rannóg Tacaíochta Rialachais
gsd@transport.ie
(01) 604 1094

Saoráil Faisnéise
foi@transport.ie
(01) 604 1599 and (01) 604 1505

Comhordú an AE
eucoordination@transport.ie
(01) 604 1674

Cumarsáid agus Seirbhísí Do Chustaiméirí
customerservice@transport.ie
(01) 604 1525 and (01) 604 1013

Rannóg Seirbhísí Dlí
25 Sráid Chliara,, BÁC 2,
legalservices@transport.ie
(01) 604 1301

Rannóg Seirbhísí Eolais
25 Sráid Chliara,, BÁC 2
isdcoord@transport.ie
(01) 604 1555

Rannóg Seirbhísí agus Foirgnimh
25 Sráid Chliara,, BÁC 2,
buildingandservices@transport.ie
(01) 604 1378

Iniúchadh Inmheánach
Lána Liosáin,Baile Átha Cliath 2
internalaudit@transport.ie
(01) 604 1148 and (01) 604 1116

Oifig an Aire
Teach Iompair, 44Sr. Chill Dara, BÁC 2,
ministersoffice@transport.ie
(01) 604 1062

Oifig an Aire Stáit
Teach Iompair, 44Sr. Chill Dara, BÁC 2,
ministerofstate@transport.ie
(01) 604 1114

Preasoifig
Teach Iompair, 44Sr. Chill Dara, BÁC
pressoffice@transport.ie
(01) 604 1087

Oifig an Ard-Rúnaí
Teach Iompair, 44Sr. Chill Dara, BÁC
secretarygeneral@transport.ie
(01) 604 1348 and (01) 604 1225

Sábháilteacht Ar Bhóithre

Rannán Um Shábháilteacht Ar Bhóithre
Lána Liosáin,Baile Átha Cliath
roadsafetydivision@transport.ie
(01) 604 1406 and (010 604 1407

Nasc: An Roinn Iompair: Sábháilteacht Ar Bhóithre
Nasc: An t-Udarás Um Shábháilteacht Ar Bhóithre
Rannóg Seirbhísí Ríomhaireachta Um Tiománaithe agus Feithiclí

Lár Bhaile na Sionainne,An tSionainn,Condae an Chláir
nvdf@transport.ie
Teileafón: (061) 365000/Locall 0818 411 412
Nasc: An Roinn Iompair: Mótarcháin/Feithiclí a Chlárú

Muirí

Rannóg Sábháilteachta Mhuirí
Lána Liosáin,Baile Átha Cliath 2
maritimetransport@transport.ie
(01) 678 3478

Sábháilteacht Mhuirí
Lána Liosáin,Baile Átha Cliath 2
maritimesafetypolicydivision@transport.ie
(01) 678 3411

Gárda Chósta
Lána Liosáin,Baile Átha Cliath 2
IRCGDIVISION@TRANSPORT.IE
(01) 678 3455 or (01) 678 3454
Nasc: http://www.transport.ie/marine/IRCG/contact/index.asp?lang=ENG&loc=2071

Oifig Shábháilteachta Mhuirí
Lána Liosáin,Baile Átha Cliath 2
msoadmin@transport.ie
(01) 678 3400

Rannóg Pholasaí Um Lóistíocht agus Lasta
Teach Chluain Fearta,Sr. Bhríde,Baile Locha Riach,Co. na Gaillimhe
rtol@transport.ie
(01) 6707 444 Locall 0761 001 601