Maidir Linne

Is í mandáit na Roinne:

  • Clár náisiúnta ar bhóithre a sheachadadh mar chuid den Phlean Forbartha Náisiúnta agus stráitéis rialtais um shábháilteacht ar bhóithre a chur i bhfeidhm
  • Córas iompair phoiblí chomhtháite a fheidhmíonn go maith a sheachadadh agus soláthar iompair phoiblí fheabhsaithe a chinntiú tré gréasán iompair phoiblí nua agus áiseanna a chur ar fáil
  • A chinntiú go gcomhlíonann cleachtais agus modhanna eitleoireachta leis na caighdeáin idirnaisiúnta is fearr.Forbairt earnála eitleoireachta a chur chun cinn a bheidh iomaíoch,bíogúil agus rialaithe go forasach..Dóthain Ghréasáin Aerphoirt agus seirbhísí iomaíocha aerphoirt a sholáthar.
  • Sábháilteacht mhuirí agus caighdeáin shlándála a bhunú,a chur chun cinn, a rialú,agus a chur i bhfeidhm.Seirbhísí Fhreagartha Éigeandála a sholáthar agus comhshaol na mara a chosaint.Tá an Roinn freagrach as calafoirt agus iompar ar mhuir comh maith

Cé go bhfuil freagracht iomlán ar an Roinn as na polasaithe seo tá dualgaisí maidir le cur i bfheidhm ghnéithe áirithe díobh tugtha do réimse chomluchtaí stáit urraithe a thagann faoi chúram na heagraíochta.