Aighneachtaí á lorg

Tá sé i gceist ag an Roinn Iompair, Turasóireachta agus Spóirt scéim adhréachtú de réir Acht na dTeangacha Oifigiúla 2003. Is é bunchuspóir an Achta ná a chinntiú go mbeidh fáil níos mó ar sheirbhísí poiblí trí Ghaeilge agus go mbeidh siad ar chaighdean níos airde. Tá aighneachtaí maidir leis an dréachtscéim á lorg ag an Roinn anois ó aon pháirtithe leasmhara.

Ba chóir aighneachtaí a sheoladh chuig gaeilge@dttas.ie.

Nó seol chuig: Ms Loraine Maher

An Roinn Iompair, Turasóireachta agus Spóirt

Lána Líosáin

Baile Átha Cliath 2