Bóithre

Tá feidhmeanna fairsinge ag an Roinn maidir le bóthair lena náirítear;

 • an creat reachtaíochta maidir le bóithre náisiúnta a sholáthar agus a chothabháil
 • an creat reachtaíochta maidir le oibríochtaí an UBN
 • cistiú a sholáthar do chlár náisiúnta na mbóithre
 • monatóireacht a dhéanamh ar chaitheachas UBN
 • comhairle pholasaí a sholáthar don UBN
 • maoirseacht a dhéanamh ar fheidhmiú éifeachtúil an chláir infheistíochta faoi Iompar 21 (an chuid de a bhaineann leis na bóithre náisiúnta)
 • sábháilteacht níos mó ar na bóithre a chur chun cinn tré theaglaim de bhearta polasaí,oideachasúla agus reachtaíochta a chur i bhfeidhm
 • cístiú a sholáthar do bhóithre faoi Iompar 21
 • maoirseacht a dhéanamh ar na gníomhaireachtaí fheidhmiúcháin (An t-Údarás Um Shábháilteacht Ar Bhóithre), (An t-Údarás Náisiúnta ar Bhóithre) (ÚNB) agus údaráis áitiúla

Ár gCuspóirí Foriomlána

Soláthar a dhéanamh do iompar daoine agus earraí ar bhóithre go héifeachtuil agus go costaséifeachtach taobh istigh de pholasaí iompair a chur i bhfeidhm atá comhtháite agus cothrom.

Sain Chuspóirí

 • a chinntiú,comh fada agus is féidir é, go bfhuil líonra na mbóithre náisiúnta curtha ar fáil go sábháilte agus go héifeachtach
 • a chinntiú, comh fada agus is féidir é ,go bfhuil líonra na mbóithre réigiúnacha agus áitiúla curtha ar fáil go sábháilte agus go héifeachtach
 • ionchuir éifeachtach a dhéanamh i bproiséas reachtaíochta agus cinnteoireachta an chomhphobail eorpaigh
 • a chinntiú go bfhuil úsáid sábháilte agus an úsáid is fearr bainte as líonra na mbóithre poiblí
 • a chinntiú go bfhuil feithiclí sábháilte agus oiriúnach le haghaidh na mbóithre poiblí
 • innealra a sholáthar maidir le feithiclí a cheadúnú agus a chur faoi cháin ar bhóithe poiblí
 • a chinntiú go bfhuil tiománaithe corpacmhainneach,inniúil agus ceadúnaithe le feithiclí ,den aicme chuí, a thiomáint ar bhóithre poiblí
 • sábháilteacht ar na bóithre a chur chun cinn

Tuilleadh Eolais

Tá an t-Údarás Um Shábháilteacht ar Bhóithre freagrach as tiománaithe a thástáil agus a cheadúnú